RAT SE VODI I OLOVKOM - BORBA 2017

BR. 1     23-02-2019

BORBA 2017

Novosti

Tko smo?

U novinama će se iznositi vijesti kao izviještaji o događajima, činjenicama i stajalištima koja zanimaju sadašnjicu.

Otvaranje stranice

Borba 2017 su blog-novine osnovane suradnjom četiri studenta: Dejan, Andrea, Aleksandar i Petar. U novinama će se iznositi vijesti kao izvještaji o događajima, činjenicama i stajalištima koja zanimaju sadašnjicu. Komentarisati ćemo i ocjenjivati političku situaciju u svijetu. Iznositi ćemo subjektivno mišljenje i analizirati svakodnevni život.

Ponekad ćemo iznositi polemike o pojavama općeg ili osobnog interesa. Davati ćemo portrete osoba koje su stvarale povijest ili koje igraju ulogu u ovim trenucima. I kao zadnje recenzije s našim kritičkim prosudbama. Novine „naginju lijevo“ ali sve zavisi od autora i ko god želi da diskutuje je dobrodošao.

Odaberi jezik


Zašto "Borba"?

Borba bile su dnevne novine koje su izlazile u nekadašnjoj Jugoslaviji od 1944. - 1991. Nakon raspada Jugoslavije novina je ukinuta a poduzeće privatizirano. Borba 2017 nastavlja njihov san iznoseći vijesti i mišljenja na tri različita jezika sa našeg područja kao i sa svih dijelova svijeta.


Prijava
Ili napravi svoj račun ovdje.

Copyright Borba 2017