RAT SE VODI I OLOVKOM - BORBA 2017

BR. 1     23-02-2019

BORBA 2017

Novosti

Tko smo?

U novinama će se iznositi vijesti kao izviještaji o događajima, činjenicama i stajalištima koja zanimaju sadašnjicu.

España Unida

Članak iznosi izjavu Izquierde Unide (IU – Ujedinjena Ljevica) novinarima, prijevod sa španjolskog. U njemu se optužuje vlada zbog korištenja nasilja nad katalonskim narodom i iznosi prijedlog kako da se riješi sadašnja kriza:
Ovo što se dešava danas u Kataloniji je odraz nesposobnosti Rajoyove vlade. Slike i video koji smo dobili jasno prikazuju represiju vlade na mirnom i pravnom zahtjevu društva Katalonije. Okrutnost državne sigurnosne službe, ne samo da je pretjerana nego je i ogromna politička greška koja će negativno utjecati na političku budućnost poslije 1-0 i zauvijek će ostati u pamćenje društva Katalonije.

Mi iz IU solidarni smo sa katalonskim narodom i optužujemo represiju i tiraniju vlade PP-a. Javno optužujemo ovu strategiju koja će izazvati veliku napetost u državi od koje PP očekuje političku korist. Dakle, zahtijevamo ostavku Rajoyove vlade. Neće se postići nikakvo političko rješenje dok god bude PP vladala. Smatramo da je još uvijek moguće političko rješenje, to znači mogućnost novih pregovora koji uključuju referendum i da će društvo Katalonije moći odlučiti samo o vlastitoj budućnosti. Smatramo da je najbolje rješenje da se naša zemlja proglasi kao Federativna Republika, to će omogućiti izlaz iz ove krize između Države i raznih oblika nekompromisnih nacionalizma i korumpiranih stranaka. Samo jedan model države može biti rješenje ovih političkih problema to jest država koja jamči socijalna prava i potrebe svojih građana, a u isto vrijeme prihvaća da je Španija multinacionalna država. Na kraju podržavamo članove IU-e da se ujedine sa bilo kojim pokretom koji brani društvena prava i demokratiju, predlažući naše republikansko i federalno opredjeljenje.
1. listopad/oktobar 2017

Odaberi jezik


Zašto "Borba"?

Borba bile su dnevne novine koje su izlazile u nekadašnjoj Jugoslaviji od 1944. - 1991. Nakon raspada Jugoslavije novina je ukinuta a poduzeće privatizirano. Borba 2017 nastavlja njihov san iznoseći vijesti i mišljenja na tri različita jezika sa našeg područja kao i sa svih dijelova svijeta.


Prijava
Ili napravi svoj račun ovdje.

Copyright Borba 2017